Voion Jaarverslag Voion 2019

Jaarverslag Voion 2019

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2019

Lees meer

Met veel plezier bied ik u het achtste jaarverslag aan van Voion, het arbeidsmarkt en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.

Voeg toe aan selectie

Voion zet zich samen met werkgevers en werknemers in de sector in voor de verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de...

Voeg toe aan selectie

Ook in 2019 zijn het lerarentekort en de dalende leerlingenaantallen in krimpregio’s belangrijke thema’s voor Voion.

Voeg toe aan selectie

Voion draagt met verschillende activiteiten bij aan een professionele werkomgeving.

Voeg toe aan selectie

Voion ondersteunt scholen bij de invulling van hun verantwoordelijkheid op het gebied van een veilige en gezonde werkomgeving.

Voeg toe aan selectie

Gedurende het hele jaar vindt er veel projectgebonden communicatie plaats (o.a. ontwikkeling van websites en materialen, mailings,...

Voeg toe aan selectie

Om scholen te motiveren en inspireren delen we diverse publicaties en goede praktijkvoorbeelden van scholen.

Voeg toe aan selectie

De balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019.

Voeg toe aan selectie

Om meer focus te kunnen aanbrengen in de te behalen doelstellingen besluit het bestuur terug te gaan naar de kern van het fonds.

Voeg toe aan selectie

Bekijk alle edities

Alle edities

Jaarverslag Voion 2020
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2020
Jaarverslag Voion 2019
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2019
geselecteerd