Voorwoord

2020 was een bijzonder jaar. Door de COVID-19 pandemie werd de wereld op zijn kop gezet. Dat leverde voor de scholen in het voortgezet onderwijs een aantal nieuwe uitdagingen op die het belang van veilig werken extra benadrukten. Maar ook de knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt bleven in 2020 een punt van zorg. Voion heeft ook in 2020 zijn uiterste best gedaan om besturen en scholen in het voortgezet onderwijs (vo) te ondersteunen bij deze uitdagingen.

De pandemie heeft ook invloed gehad op onze werkzaamheden. Enkele geplande activiteiten gingen niet door en sommige projecten vroegen om een innovatieve bijstelling. Aan de andere kant heeft de intrede van COVID-19 ook voor extra werkzaamheden gezorgd.

Bent u benieuwd wat wij in dit bijzondere jaar hebben gedaan? Lees dan ons jaarverslag over 2020.

Met daarin onder andere:

  • Over Voion
  • De activiteiten op het gebied van ’Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt’;
  • De activiteiten op het gebied van ‘Stimuleren veilig en vitaal werken’.
  • Communicatieactiviteiten
  • Inspiratie
  • Financieel verslag

Veel leesplezier! En natuurlijk werken wij ook dit jaar weer samen met u aan een aantrekkelijke werkomgeving!

Mariëtte Pennarts

Onafhankelijk voorzitter Voion

Voeg toe aan selectie