Voorwoord

Met veel plezier bied ik u het achtste jaarverslag aan van Voion, het arbeidsmarkt en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.

Ook in 2019 werkten we weer voor en samen met u, scholen in het voortgezet onderwijs, aan de uitdagingen waar u voor staat zoals lerarentekorten, dalende leerlingenaantallen en hoge werkdruk. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen zijn we voortdurend in contact geweest met het onderwijsveld. Zo is de programmering voor 2019 mede tot stand gekomen door u. We hebben in 2018 veldraadpleegsessies en een landelijke conferentie georganiseerd om input te vergaren voor de activiteiten op onze kernopgaves:

  • Terugdringen van personeelstekorten en -overschotten,
  • Bieden van perspectief en aantrekkelijk werk
  • en Verbeteren van de werkbalans.

In dit jaarverslag vindt u een overzicht van onze belangrijkste activiteiten in 2019 op deze thema’s. Deze activiteiten doornemend, realiseer ik me hoe gevarieerd en divers onze thema’s en projecten zijn en hoe hard we ook in 2019 weer gewerkt hebben om u te ondersteunen om dat te doen waar u voor staat: het beste onderwijs bieden!

Dit jaarverslag geeft niet alleen een overzicht van al die activiteiten maar biedt u hopelijk ook voldoende inspiratie en motivatie om verder te werken aan dat beste onderwijs!

Mariëtte Pennarts
Onafhankelijk voorzitter Voion

Voeg toe aan selectie