Vooruitblik: een nieuwe koers

Om meer focus te kunnen aanbrengen in de te behalen doelstellingen van het fonds besluit het bestuur in de loop van 2019 om terug te gaan naar de kern van het fonds en de oorspronkelijke doelstellingen zoals die zijn verwoord in de statuten:
  • het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige onderwijsarbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs, zowel op landelijk als op regionaal niveau;
  • het ondersteunen van werkgevers uit de vo-sector bij de invulling van hun verantwoordelijkheid op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie en levensfasegericht personeelsbeleid.

Dit betekent dat Voion vanaf 2020 twee van de drie programmalijnen/kernopgaves continueert en deze voortzet onder een andere naam:

  • kernopgave 1: Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt
  • kernopgave 2: Stimuleren veilig en vitaal werken

Een aantal activiteiten van de vervallen programmalijn/kernopgave 2 (Bieden van perspectief en aantrekkelijk werk) wordt geïntegreerd in kernopgave 1 en een aantal beëindigen we. In 2019 treffen we hier de voorbereidingen voor.

De komende jaren wil Voion vanuit deze twee kernopgaven blijvend bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland.

Voeg toe aan selectie