Over Voion

Voion zet zich samen met werkgevers en werknemers in de sector in voor de verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland.

Voion is een initiatief van de sociale partners en staat voor Voortgezet Onderwijs in Ontwikkeling. Als arbeidsmarkt- en opleidingsfonds willen wij bijdragen aan goed onderwijs. Voldoende gekwalificeerd en gezond personeel is daarvoor cruciaal. Vanuit onze missie – het voortgezet onderwijs ontwikkelen tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland – draagt Voion daaraan bij via twee centrale doelstellingen:

 • het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige onderwijsarbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs;
 • het ondersteunen van werkgevers in de sector bij de invulling van hun verantwoordelijkheid op het terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim, re-integratie en levensfase gericht personeelsbeleid.
   

In het verlengde daarvan heeft Voion, op basis van signalen uit de praktijk en de uitdagingen waar de sector voor staat, drie kernopgaven geformuleerd die met diverse activiteiten bijdragen aan bovenstaande doelstellingen:

 • terugdringen van personeelstekorten en –overschotten;
 • bieden van perspectief en aantrekkelijk werk;
 • verbeteren van de werkbalans.
   

Daarnaast verzamelen en ontsluiten we relevante sturingsinformatie (onderzoek en communicatie), en ondersteunen we werkgevers in de sector om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden.

Concreet betekent dit dat Voion:

 • kennis vergaart en ontsluit;
 • onderzoek doet en laat uitvoeren;
 • scholen & regio’s adviseert en begeleidt;
 • bijeenkomsten en trainingen organiseert;
 • en instrumenten ontwikkelt en implementeert in het voortgezet onderwijs.
   

De rol van Voion is daarbij wisselend die van kenniscentrum, onderzoeker, ontwikkelaar, aanjager en verbinder.

Bestuur Voion
Het bestuur van Voion bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van werknemers- en werkgeversorganisaties. De bestuurssamenstelling is in 2019 als volgt:

Onafhankelijk voorzitter:

 • Mevrouw M. Pennarts-Pouw
   

Werkgeversleden:

 • De heer H. van Asseldonk, VO-Raad (penningmeester/secretaris)
 • De heer T. Roelofs, CVO Rotterdam
 • De heer A. Hoekstra, Regius College
   

Werknemersleden:

 • De heer H. de Moel, AOb (vice-voorzitter)
 • De heer T. Boot, CNV Onderwijs
 • De heer J. Veenstra, FvOv

 

                    v.l.n.r.: Ton Roelofs, Henrik de Moel, Hein van Asseldonk, Kyra Keybets (voorganger Tom Boot),
Anne Hoekstra, Mariëtte Pennarts en Jilles Veenstra.

Voeg toe aan selectie