Over Voion

Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in samenwerking met scholen, de VO-raad en vakbonden, aan wil bijdragen.

Voion is een initiatief van de sociale partners en staat voor Voortgezet Onderwijs in Ontwikkeling. Als kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs willen wij bijdragen aan een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken. Voldoende, gekwalificeerd en gezond personeel is daarvoor cruciaal. Vanuit onze missie – het voortgezet onderwijs ontwikkelen tot de aantrekkelijkste werkomgeving van Nederland – draagt Voion daaraan bij via drie centrale doelstellingen:

 • Het ondersteunen van de sector bij de uitvoering van wettelijke verplichtingen rond veiligheid en vitaliteit;
 • Het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt en
 • Het versterken van het innovatief vermogen van de sector ten aanzien van de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen.

In het verlengde daarvan heeft Voion, op basis van signalen uit de praktijk en de uitdagingen waar de sector voor staat, twee kernopgaven geformuleerd:

 • Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt
 • Stimuleren veilig en vitaal werken

Vanuit deze kernopgaven voeren we in 2020 diverse activiteiten uit die bijdragen aan de doelstellingen van Voion.

Concreet betekent dit dat Voion:

 • Kennis vergaart en ontsluit via haar diverse online kennisbanken;
 • Onderzoek doet en laat uitvoeren;
 • Scholen & regio’s adviseert en begeleidt;
 • Bijeenkomsten en trainingen organiseert;
 • En instrumenten ontwikkelt en implementeert in het voortgezet onderwijs.

De rol van Voion is daarbij wisselend die van kenniscentrum, ontwikkelaar, aanjager en facilitator.

Bestuur Voion
Het bestuur van Voion bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van werknemers- en werkgeversorganisaties. De bestuurssamenstelling is in 2020 als volgt:

Onafhankelijk voorzitter:

 • Mevrouw M. Pennarts-Pouw, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Werkgeversleden:

 • De heer H. van Asseldonk, VO-raad (penningmeester/secretaris)
 • De heer T. Roelofs, CVO Rotterdam e.o., namens de VO-raad
 • De heer A. Hoekstra, Regius College, namens de VO-raad

Werknemersleden:

 • De heer H. de Moel, AOb (vicevoorzitter)
 • De heer T. Boot, CNV Onderwijs
 • De heer J. Veenstra, FvOv         
Voeg toe aan selectie