Inspiratie

Om scholen te motiveren en inspireren delen we diverse publicaties en goede praktijkvoorbeelden van scholen.

  Aanpak lerarentekort

 • Van PAL-student naar leraar
  Via de Pre-U in Twente kunnen studenten van het hbo of de universiteit docenten in het middelbaar onderwijs ondersteunen bij hun taken.

   

 • Schoolbesturen in Friesland en Overijssel organiseren bovenschoolse leerateliers
  Zeven schoolbesturen in Friesland en Overijssel en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden zetten gezamenlijk een bovenregionaal leeratelier op: een platform waarbij verschillende scholen en startende en zittende docenten elkaar kunnen ontmoeten.
   
 • Regionaal Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek: Samen staan we sterk
  In de regio Twente/Achterhoek richtten zes zelfstandige vo-scholen een Regionaal Mobiliteitscentrum (RMC) op om lastige arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk aan te pakken.
   
 • Docenten werven in het technisch domein – netwerken brengt je verder
  TechForce Rijnmond, een samenwerkingsverband van zo’n 30 vmbo- en mbo-instellingen en de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam, werkt samen met het bedrijfsleven en overheden in de regio om meer jongeren te interesseren voor en te bewegen naar de technische arbeidsmarkt.
   
 • Kennismakingstraject voor high potentials
  Bedrijfsleven, scholen en lerarenopleidingen in de regio West-Brabant werken samen kandidaten te werven voor leraar in een van de bètavakken.
   
 • Samenwerking Opleidingsschool RPO Rijnmond
  Het samenwerkingsplatform Opleidingsschool RPO Rijnmond leidt al sinds 2008 nieuwe en zittende leraren op. De schoolbesturen en lerarenopleidingen in het samenwerkingsplatform RPO Rijnmond begeleiden nieuwe en zittende leraren om zo het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

   

 • Dubbele bevoegdheid als oplossing voor tekortvakken
  De Meerwaarde stimuleert aankomende en zittende docenten om een tweede bevoegdheid te halen voor tekortvakken. Het tekort voor wiskunde is opgelost en docenten worden duurzamer inzetbaar en blijven continu leren en ontwikkelen.
   

 Scenariomodel-VO en strategische personeelsplanning

 

 Ontwikkeltijd

 

 Professioneel statuut

 

 Anders organiseren

Voion deed onderzoek naar de impact van anders organiseren op docenten. Wat zijn de gevolgen voor het beroep van de docent?

 

 Veilige en gezonde werkomgeving

 • OSG Singelland kiest voor mediation bij vastgelopen (arbeids)conflicten
  ​Sinds zo’n twee jaar zet OSG Singelland mediation in bij (arbeids)conflicten. Al meerdere keren met een positief resultaat. Lees ook het schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO.
   
 • Onderwijs moet je beleven: ruiken, voelen, proeven
  Drie jaar geleden ging het leerlingenaantal van CSG Ulbe van Houten in Sint Annaparochie zo ver achteruit, dat de school in ‘zwaar weer’ terecht kwam. Eelco Bruinsma werd gevraagd om als directeur het tij te keren en onder zijn bezielende leiding groeide het leerlingenaantal fors, werd de school door Elsevier verkozen tot Superschool en daalde het ziekteverzuim van 9% naar 2,1%. Lees ook het schoolvoorbeeld in de Arbocatalogus-VO.

 

 

Voeg toe aan selectie