Inspiratie

Om scholen te motiveren en inspireren delen we diverse publicaties en goede praktijkvoorbeelden van scholen.

(Regionale) aanpak lerarentekort

 • Nieuwe oplossingen voor tekortvakken vo
  In het vo is of komt er in bepaalde vakken een lerarentekort. Er zijn verschillende landelijke initiatieven om die tekorten te verminderen, zoals de vier kansrijke initiatieven die procesregisseurs tekortvakken vo hebben ontwikkeld. Wat kunnen de RAP-regio's daarvan leren?
 • RAP van start in vo/mbo
  De subsidies Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) zijn toegekend, de uitvoering kan beginnen. De aftrap van het nieuwe RAP-seizoen vol online kennisdelingsactiviteiten en contacten met het veld.
 • We maken sámen het imago
  Goede samenwerking van po en vo, mbo en hbo vraagt geduld, merken projectleiders van de regionale onderwijsloketten in Zeeland en Nijmegen, maar ze zien wel dat er stappen zijn gezet. Het gezamenlijke belang is terugdringen van het lerarentekort.
 • Chemie voor de klas
  Utrecht Leert, een samenwerkingsverband van voortgezet onderwijs, mbo en Utrechtse lerarenopleidingen, en de beroepsvereniging KNCV sloegen de handen ineen om een informatiebijeenkomst te organiseren voor chemici die hun liefde voor het vak willen delen als zij-instromer of hybride docent.

 • Samen enthousiasmeren
  Het onderwijs staat te springen om nieuwe, goed opgeleide leerkrachten. (Aspirant-) opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) laat leerlingen in het voortgezet onderwijs daarom kennismaken met het docentenvak.
 • Instroommakelaar voorkomt dat kandidaten verdwalen in mogelijkheden
  Steeds meer professionals willen een carrièreswitch maken en kiezen voor het onderwijs. Veel zij-instromers weten echter niet waar zij terecht kunnen en welke route ze moeten volgen. RAP projectgroep regio Zwolle heeft een instroommakelaar aangesteld om carrièreswitchers op een persoonlijke manier wegwijs te maken.

Strategische personeelsplanning

Anders organiseren

Veilige en gezonde werkomgeving

Verzuim- en personeelsbeleid

 

Voeg toe aan selectie