Communicatie-activiteiten 2019

Gedurende het hele jaar vindt er veel projectgebonden communicatie plaats (o.a. ontwikkeling van websites en materialen, mailings, nieuwsberichten, factsheets etc) en verzorgen we de organisatie en logistieke ondersteuning van cursussen en bijeenkomsten van Voion (o.a. uitnodigingen, inschrijvingen, locaties, materialen etc.). Ook publiceren we verschillende niet projectgebonden artikelen over thema’s van Voion.

Nieuws en activiteiten van Voion verspreiden we gedurende het hele jaar via diverse kanalen:

Website Voion.nl
De informatie op www.voion.nl vullen we doorlopend aan met nieuwe actuele content, onderzoeksrapporten, publicaties en praktijkverhalen. Daarnaast starten we eind 2019 met de bouw van een nieuw content managementsysteem. Oplevering hiervan vindt begin 2020 plaats.

Nieuwsbrieven
De Voion nieuwsbrief verschijnt 11 keer in 2019. Het aantal abonnees is gestegen van 4.407 naar 4.873.
Het SZ-bulletin verschijnt vijf keer in 2019. Het aantal abonnees is gestegen van 1.841 naar 1.940.

Social media
Voion is ook in 2019 actief op LinkedIn, Twitter (Voion-account en Arbocatalogus-VO-account) en YouTube. Het aantal LinkedIn-volgers stijgt in 2019 van 597 naar 816. Het twitteraccount van Voion heeft eind 2019 495 volgers.

Media van derden
Veel nieuwsberichten verspreiden we ook via media van derden, waaronder van de sociale partners.

Congressen en bijeenkomsten
In 2019 leveren we aan 15 congressen en bijeenkomsten van andere partijen een bijdrage in de vorm van een workshop of met een stand of informatiemateriaal.

Jaarverslag
In mei 2019 versturen we het jaarverslag 2018 van Voion naar alle contactpersonen in het voortgezet onderwijs en relaties van Voion.

 

 

 

 

Voeg toe aan selectie