Voion Jaarverslag Voion 2020

Jaarverslag Voion 2020

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2020

Lees meer

2020 was een bijzonder jaar. Door de COVID-19 pandemie werd de wereld op zijn kop gezet. Dat leverde voor de scholen in het voortgezet...

Voeg toe aan selectie

Het voortgezet onderwijs: een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken! Dat is waar Voion, in...

Voeg toe aan selectie

Via deze kernopgave levert Voion een bijdrage aan het bevorderen van een goed functionerende en toekomstbestendige onderwijsarbeidsmarkt in...

Voeg toe aan selectie

Via deze kernopgave ondersteunt Voion werkgevers uit de vo-sector bij de invulling van hun verantwoordelijkheid op het terrein van arbo,...

Voeg toe aan selectie

Gedurende het hele jaar voeren we de communicatie uit van de projecten, diensten en onderzoeken van Voion. Ook organiseren we en doen we de...

Voeg toe aan selectie

Om scholen te motiveren en inspireren delen we diverse publicaties en goede praktijkvoorbeelden van scholen.

Voeg toe aan selectie

De balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020.

Voeg toe aan selectie

Bekijk alle edities

Alle edities

Jaarverslag Voion 2020
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2020
Jaarverslag Voion 2019
Een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2019